At the Polish table and around it

Living outside Poland, as well as traveling, makes my Polish table very movable piece of furniture. However, I would prefer you to think about “the Polish table” not only as a piece of furniture where you can eat, have discussions and create some artifacts but as a Polish tradition, mentality, sometimes specific point of view and a fusion of cultures.

Please sit with me at the Polish table wherever it is, enjoy the food, have a drink and jump into the discussion, whatever it is about.

Mój polski stół jest bardzo mobilnym sprzętem domowym, zwłaszcza że często mieszkam poza granicami Polski oraz dość dużo podrużuję. Jednak chciałabym, abyście myśląc o “polskim stole”, nie myśleli o nim tylko jako o sprzęcie domowym, przy którym się je, dyskutuje i tworzy przeróżne artefakty; pomyślcie proszę o polskiej tradycji, mentalności, czasami specyficznym punkcie widzenia oraz przenikaniu się różnych kultur.

Proszę, usiądźcie ze mną przy polskim stole, rozgoście się, najedźcie, napijcie i włączcie się do dyskusji, czegokolwiek by ona nie dotyczyła.